Kio estas poeto? 03-Sep

Kio estas poeto?

Kutime poeto estas homo kiu scipovas ion rakonti tia-maniere ke lia/ŝia rakonto enhavas rimon kaj ritmon. Provu legi verkojn de konataj poetoj, precipe de la malnovaj. Plej ofte ĉiu linio enhavas saman kvanton da silaboj;  finaj silaboj de linioj – laŭ certa ordo – estas...

Katrina 28-Aŭg

Katrina

1. Vagonaro al sudo Katrina sidas en vagono. La vagonaro iras al sudo. Katrina rigardas tra fenestro. Estas somero. Ŝi vidas arbojn kaj klaran ĉielon. La suno brilas. La vagonaro iras tra arbaro. Estas suna somera tago, kaj Katrina ĝojas. Ŝi pensas pri Bruno. Ŝi vojaĝas per vagonaro al...

La vojaĝema leopardido 27-Aŭg

La vojaĝema leopardi...

Iam, ie, vivis sci-volema leopardido, kiu volis vojaĝi tra la tuta mondo. Laŭ la pli aĝaj leopardoj tiu stranga deziro estis ne-komprenebla kaj mal-permesinda; tamen pro amo kaj zorgemo por la leopardido ili ame konsilis lin: “Ho, nia vivo estas ege agrabla. Ĉu vi malsatas? Tute ne,...

Kiel progresi en la ...

Post la fino de la unua kurso, multaj novaj Esperantistoj sentas, ke nia lingvo ne estas tiel facila, kiel oni diras, kaj ili demandas, kion fari por rapide progresi en la uzado de la lingvo. Mi ĉiam respondas: la sekreto estas: legi ĉiu-tage kaj ofte mal-fermi  la n. Post kiam vi jam bone...

La eta kanguruo 08-Aŭg

La eta kanguruo

Nicole Else – Aŭstralio  ...

Mia urbo 07-Aŭg

Mia urbo

La nomo de mia urbo estas Wrocław. Ĝi estas en okcident-suda parto de Pollando. Oni parolu la vorton Wrocław kiel “vrocŭav”. La literon c oni parolu kiel esperanta c – ne kiel k! La germana nomo de la urbo estas Breslau, ĉeĥa nomo – Vratislav. Kaj en Esperanto ĝi...

Simpla historio de E...

La unuaj provoj Ludoviko Zamenhof komprenis pli malpli dek du lingvojn. Li pensis, ke per komuna lingvo eblus paca parolado inter la popoloj. Li unue decidis restarigi malnovan lingvon, kia la latina. Sed li rapide komprenis, ke malnova lingvo ne taŭgus por la nuna mondo. Tial li decidis krei...

Jes, sed ĉu tio estas arto? 23-Jul

Jes, sed ĉu tio esta...

Sur la planko en unu el la plej gravaj art-muzeoj de Londono kuŝas 120 brikoj. La usona artisto, Carl Andre, ne aranĝis ilin laŭ aparte artisma maniero, simple li metis unu sur la alian en la formo de rektangulo. Oni povus imagi, ke baldaŭ alvenos la konstruistoj por forporti...

Mirinda lingvo

Kiam mi aŭdis unua-foje la vorton “Esperanto” mi pensis: “kiu stranga lingvo ĝi estas?” kaj “kion signifas esperanto?” Aŭskulti La respondo al tiuj ĉi du demandoj estas tre simpla. Esperanto estas plana lingvo taŭga por la internacia komuniko,...

Simpla historio de E...

En la urbo Bjalistoko Aŭskulti Ludoviko Lazaro Zamenhof naskiĝis en la 15-a de Decembro 1859 en la urbo Bjalistoko. En tiu tempo, la urbo estis parto de la Rusa Imperio, kie homoj parolis plurajn lingvojn. En la urbo Bjalistoko, ankaŭ oni parolis multajn lingvojn kaj homoj ofte ne...