Rakonteto por lerni afiksojn 07-Jul

Rakonteto por lerni ...

Ladislau Afonso – Brazilo ...

Moderna fabelo (2) – La kantanto 07-Jul

Moderna fabelo (2) &...

Iam promenanto paŝis en arbaro. Estis bela tago, suno briladis kaj vento blovetis. Pro ĝojo la viro ekkantis. La kanzono eĥis tra la arbaro. Sed la kantanto, ve, tre malbone kantas kaj tuj aŭdiĝis voĉeto: Aŭskulti “Silentu!” La viro eksilentis. “Ho! Kiu...

Moderna fabelo (1) – La bela virino 02-Jul

Moderna fabelo (1) &...

Iam kaj ie en malproksima lando vivis iu tre bela juna virino. Ŝi estis tiom bela, ke ĉiuj viroj deziris edziĝi je ŝi. Verŝajne neniam kaj nenie en la mondo troviĝis tiel bela ulino. Aŭskulti “Kia bela ŝi estas!” miris kelkaj. “Kiel bele ŝi aspektas!”...

Kio estas amikeco?

Nicole Else – Aŭstralio  ...

Mia vivo el lingva vidpunkto 25-Jun

Mia vivo el lingva v...

Kiam mi estis infano mi loĝis en Britujo. En la lernejo mi lernis la francan, kaj la lernado plaĉis al mi. Mi malofte havis ŝancon uzi la lingvon kaj ŝajnis al mi, ke aliaj fakoj estis pli gravaj. Tial mi ne bone lernis la francan. Aŭskulti Kiam mi havis  21 jarojn mi...

Matena vizito en geedza lito 25-Jun

Matena vizito en gee...

En aŭtuna mateno mia tuta familio vekiĝis pro krio. Ĝi estis la plej timiga krio, kiun mi iam aŭdis en la hejmo de mia infan-aĝo. Aŭskulti Ni ĉiuj saltis el la litoj kaj kuris, kiel eble plej rapide, en la dormo-ĉambron de Patro kaj Patrino, por kaŝi nin. Karl plej longe volis...

La ĉokolada kuketo 18-Jun

La ĉokolada kuketo

Mi ĉiam perdas ĉion. Ĉiam mi malhavas ion gravan. Eble mi povus perdi eĉ la kapon. Ĉi tiun fojon mi perdis laboron, bonan laboron, pro peco de kuketo. Aŭskulti Mi ricevis laboron kiel sekretariino de ĉefo en la urba malsanulejo. Ĉio estas jam preta, oni diras. Mi devas nur veni...

Mi estas Klaus 18-Jun

Mi estas Klaus

La komencanto-kurso en Esperanto komencis jam en decembro. La instruisto kaj la lernantoj jam konis unu la aliajn. Aŭskulti   En februaro mi venis, kaj mi estis nova lernanto. Mi salutis ilin per la vortoj: “Bonan vesperon, mia nomo estas Klaus”. Ĉiuj lernantoj kaj la...

Lernu lingvojn ̵...

En la jaro 1959 okazis en pola ĉefurbo Varsovio la 44-a Universala Kongreso de Esperanto. Mi ne parto-prenis ĝin. Multaj eksterlandaj esperantistoj veturante al Varsovio tra-veturis ankaŭ mian urbon. Mi povis aŭskulti ilin kaj paroli. Aŭskulti Mi multe korespondis per poŝto kun...

La terura Pok

Ses etaj kunikloj sidas apud la lago manĝante karotojn, kaj kukojn dum bela tago Ĉe la akvorando tre alte en arbo ruĝa ronda pomo pendas super la herbo Vento milde blovas La arbo kliniĝas Ruĝa ronda pomo arde liberiĝas Subite aŭdiĝas terura pok Eksaltas la kunikloj Ek, ek, ek Ili...