Kiel antaŭ-diri veteron 03-Okt

Kiel antaŭ-diri vete...

Indiĝenoj iras al sia estro kaj demandas lin: — Alt-estimata estro, ni bezonas scii, kiom malvarma estos la venonta vintro, por ke ni komencu kolekti brul-lignon. La Indiĝen-estro pri-pensas la aferon dum iom da tempo kaj fine diras: — Lasu min sola, por ke mi povu demandi la Grandan...

La Bulonja Kongreso 24-Sep

La Bulonja Kongreso

Komence de la dudeka jar-cento, esperanto estis preskaŭ nur skriba lingvo: oni parolis ĝin mal-multe, kaj nur en la rusa imperio. Parolaj kontaktoj inter homoj el diversaj nacioj, per uzado de esperanto, en okcidento, estis rigardataj kiel io eksterordinara, kiu nepre altiris la atenton de...

La ĝardeneto de Elizabeta 03-Sep

La ĝardeneto de Eliz...

Elizabeta estas tre ĝentila kaj bon-kora homo. Pro tio, ŝi aranĝis antaŭ sia hejmo agrablan ĝardeneton. Matene, ŝi vizitas la florojn, kreskaĵojn kaj birdetojn, kiuj ofte alvenas. Aŭskulti Ŝi ĝoje parolas kun la plantoj, kvazaŭ ili estus homoj. Al la unuaj ŝi donas akvon, al la...

Katrina 28-Aŭg

Katrina

1. Vagonaro al sudo Katrina sidas en vagono. La vagonaro iras al sudo. Katrina rigardas tra fenestro. Estas somero. Ŝi vidas arbojn kaj klaran ĉielon. La suno brilas. La vagonaro iras tra arbaro. Estas suna somera tago, kaj Katrina ĝojas. Ŝi pensas pri Bruno. Ŝi vojaĝas per vagonaro al...

La vojaĝema leopardido 27-Aŭg

La vojaĝema leopardi...

Iam, ie, vivis sci-volema leopardido, kiu volis vojaĝi tra la tuta mondo. Laŭ la pli aĝaj leopardoj tiu stranga deziro estis ne-komprenebla kaj mal-permesinda; tamen pro amo kaj zorgemo por la leopardido ili ame konsilis lin: “Ho, nia vivo estas ege agrabla. Ĉu vi malsatas? Tute ne,...

Se Esperanto ne esta...

Zamenhof planis lingvon facilan kaj regulan. Se oni komencas lerni ĝin, estas malfacile ne fin-lerni. Tial la lingvo trans-iris la tempon kaj la naciajn limojn. Post unu jar-cento daŭre oni lernas ĝin, kaj oni lernas ĝin nun-tempe en ĉiuj kontinentoj de la mondo. Aŭskulti Tamen la...

Kiel progresi en la ...

Post la fino de la unua kurso, multaj novaj Esperantistoj sentas, ke nia lingvo ne estas tiel facila, kiel oni diras, kaj ili demandas, kion fari por rapide progresi en la uzado de la lingvo. Mi ĉiam respondas: la sekreto estas: legi ĉiu-tage kaj ofte mal-fermi  la n. Post kiam vi jam bone...

Mia urbo 07-Aŭg

Mia urbo

La nomo de mia urbo estas Wrocław. Ĝi estas en okcident-suda parto de Pollando. Oni parolu la vorton Wrocław kiel “vrocŭav”. La literon c oni parolu kiel esperanta c – ne kiel k! La germana nomo de la urbo estas Breslau, ĉeĥa nomo – Vratislav. Kaj en Esperanto ĝi...

Simpla historio de E...

La unuaj provoj Ludoviko Zamenhof komprenis pli malpli dek du lingvojn. Li pensis, ke per komuna lingvo eblus paca parolado inter la popoloj. Li unue decidis restarigi malnovan lingvon, kia la latina. Sed li rapide komprenis, ke malnova lingvo ne taŭgus por la nuna mondo. Tial li decidis krei...

Jes, sed ĉu tio estas arto? 23-Jul

Jes, sed ĉu tio esta...

Sur la planko en unu el la plej gravaj art-muzeoj de Londono kuŝas 120 brikoj. La usona artisto, Carl Andre, ne aranĝis ilin laŭ aparte artisma maniero, simple li metis unu sur la alian en la formo de rektangulo. Oni povus imagi, ke baldaŭ alvenos la konstruistoj por forporti...