La bona vortaro: simplaj samsignifaj esprimoj 3 09-Jan

La bona vortaro: sim...

En ĉi tiu rubriko aperos ĉiun 15-an tagon peceto de la enhavo de la listoj en http://www.bonalingvo.org/index.php/Simplaj_samsignifaj_vortoj . Nun ni prezentas la unuajn 10 liniojn de la litero A. La signo “→” post iu vorto signifas, ke ni malrekomendas tiun vorton, kaj...

Deveno de la vortoj de Esperanto 16-Dec

Deveno de la vortoj ...

Kiam ni legas tekston en esperanto, iam ni sentas la deziron scii, de kiuj lingvoj Zamenhof prenis la vortojn por la lingvo internacia. La studo de la deveno de la vortoj apartenas al speciala parto de la lingvo-scienco. La devenon de vorto ni povas trovi per sam-tempa atenta legado de la...

La Bulonja Kongreso 24-Sep

La Bulonja Kongreso

Komence de la dudeka jar-cento, esperanto estis preskaŭ nur skriba lingvo: oni parolis ĝin mal-multe, kaj nur en la rusa imperio. Parolaj kontaktoj inter homoj el diversaj nacioj, per uzado de esperanto, en okcidento, estis rigardataj kiel io eksterordinara, kiu nepre altiris la atenton de...

La bona vortaro: simplaj samsignifaj esprimoj 2 03-Sep

La bona vortaro: sim...

En ĉi tiu rubriko aperos ĉiun 15-an tagon peceto de la enhavo de la listoj en http://www.bonalingvo.org/index.php/Simplaj_samsignifaj_vortoj . Nun ni prezentas la unuajn 10 liniojn de la litero A. La signo “→” post iu vorto signifas, ke ni malrekomendas tiun vorton, kaj...

La bona vortaro: simplaj samsignifaj esprimoj 1 19-Aŭg

La bona vortaro: sim...

En ĉi tiu rubriko aperos ĉiun 15-an tagon peceto de la enhavo de la listoj en http://www.bonalingvo.org/index.php/Simplaj_samsignifaj_vortoj . Nun ni prezentas la unuajn 10 liniojn de la litero A. La signo “→” post iu vorto signifas, ke ni malrekomendas tiun vorton, kaj...

Se Esperanto ne esta...

Zamenhof planis lingvon facilan kaj regulan. Se oni komencas lerni ĝin, estas malfacile ne fin-lerni. Tial la lingvo trans-iris la tempon kaj la naciajn limojn. Post unu jar-cento daŭre oni lernas ĝin, kaj oni lernas ĝin nun-tempe en ĉiuj kontinentoj de la mondo. Aŭskulti Tamen la...

Kiel progresi en la ...

Post la fino de la unua kurso, multaj novaj Esperantistoj sentas, ke nia lingvo ne estas tiel facila, kiel oni diras, kaj ili demandas, kion fari por rapide progresi en la uzado de la lingvo. Mi ĉiam respondas: la sekreto estas: legi ĉiu-tage kaj ofte mal-fermi  la n. Post kiam vi jam bone...

Simpla historio de E...

La unuaj provoj Ludoviko Zamenhof komprenis pli malpli dek du lingvojn. Li pensis, ke per komuna lingvo eblus paca parolado inter la popoloj. Li unue decidis restarigi malnovan lingvon, kia la latina. Sed li rapide komprenis, ke malnova lingvo ne taŭgus por la nuna mondo. Tial li decidis krei...

Mirinda lingvo

Kiam mi aŭdis unua-foje la vorton “Esperanto” mi pensis: “kiu stranga lingvo ĝi estas?” kaj “kion signifas esperanto?” Aŭskulti La respondo al tiuj ĉi du demandoj estas tre simpla. Esperanto estas plana lingvo taŭga por la internacia komuniko,...

Simpla historio de E...

En la urbo Bjalistoko Aŭskulti Ludoviko Lazaro Zamenhof naskiĝis en la 15-a de Decembro 1859 en la urbo Bjalistoko. En tiu tempo, la urbo estis parto de la Rusa Imperio, kie homoj parolis plurajn lingvojn. En la urbo Bjalistoko, ankaŭ oni parolis multajn lingvojn kaj homoj ofte ne...