Katrina 28-Aŭg

Katrina

1. Vagonaro al sudo Katrina sidas en vagono. La vagonaro iras al sudo. Katrina rigardas tra fenestro. Estas somero. Ŝi vidas arbojn kaj klaran ĉielon. La suno brilas. La vagonaro iras tra arbaro. Estas suna somera tago, kaj Katrina ĝojas. Ŝi pensas pri Bruno. Ŝi vojaĝas per vagonaro al...

La vojaĝema leopardido 27-Aŭg

La vojaĝema leopardi...

Iam, ie, vivis sci-volema leopardido, kiu volis vojaĝi tra la tuta mondo. Laŭ la pli aĝaj leopardoj tiu stranga deziro estis ne-komprenebla kaj mal-permesinda; tamen pro amo kaj zorgemo por la leopardido ili ame konsilis lin: “Ho, nia vivo estas ege agrabla. Ĉu vi malsatas? Tute ne,...

La bona vortaro: simplaj samsignifaj esprimoj 1 19-Aŭg

La bona vortaro: sim...

En ĉi tiu rubriko aperos ĉiun 15-an tagon peceto de la enhavo de la listoj en http://www.bonalingvo.org/index.php/Simplaj_samsignifaj_vortoj . Nun ni prezentas la unuajn 10 liniojn de la litero A. La signo “→” post iu vorto signifas, ke ni malrekomendas tiun vorton, kaj...

Se Esperanto ne esta...

Zamenhof planis lingvon facilan kaj regulan. Se oni komencas lerni ĝin, estas malfacile ne fin-lerni. Tial la lingvo trans-iris la tempon kaj la naciajn limojn. Post unu jar-cento daŭre oni lernas ĝin, kaj oni lernas ĝin nun-tempe en ĉiuj kontinentoj de la mondo. Aŭskulti Tamen la...

Kiel progresi en la ...

Post la fino de la unua kurso, multaj novaj Esperantistoj sentas, ke nia lingvo ne estas tiel facila, kiel oni diras, kaj ili demandas, kion fari por rapide progresi en la uzado de la lingvo. Mi ĉiam respondas: la sekreto estas: legi ĉiu-tage kaj ofte mal-fermi  la n. Post kiam vi jam bone...

La eta kanguruo 08-Aŭg

La eta kanguruo

Nicole Else – Aŭstralio  ...

Mia urbo 07-Aŭg

Mia urbo

La nomo de mia urbo estas Wrocław. Ĝi estas en okcident-suda parto de Pollando. Oni parolu la vorton Wrocław kiel “vrocŭav”. La literon c oni parolu kiel esperanta c – ne kiel k! La germana nomo de la urbo estas Breslau, ĉeĥa nomo – Vratislav. Kaj en Esperanto ĝi...

Esperanto-Pasporto al la tuta mondo 07-Aŭg

Esperanto-Pasporto a...

Kio ĝi estas? Simpla, ĝi estas: *via persona instruisto- pacienca, bonhumora, ĉiam preta; *tre amuza historio kun interesaj kaj buntaj karakteroj; *16 lecionoj, ĉiuj duon-hora, kiuj traktas gramatikon kaj vortprovizon per spritaj kaj facila dialogoj. Inkluzivas: *ekzercojn por ĉiuj...