La Bulonja Kongreso 24-Sep

La Bulonja Kongreso

Komence de la dudeka jar-cento, esperanto estis preskaŭ nur skriba lingvo: oni parolis ĝin mal-multe, kaj nur en la rusa imperio. Parolaj kontaktoj inter homoj el diversaj nacioj, per uzado de esperanto, en okcidento, estis rigardataj kiel io eksterordinara, kiu nepre altiris la atenton de...

Eksterordinaraj fotoj de Erik Johansson 11-Sep

Eksterordinaraj foto...

Se la bildoj aperas tro rapide, klaku sur la butono PAŬZI. Vi povas klaki la kadreton por vidi la prezentadon en la tuta...

La bona vortaro: simplaj samsignifaj esprimoj 2 03-Sep

La bona vortaro: sim...

En ĉi tiu rubriko aperos ĉiun 15-an tagon peceto de la enhavo de la listoj en http://www.bonalingvo.org/index.php/Simplaj_samsignifaj_vortoj . Nun ni prezentas la unuajn 10 liniojn de la litero A. La signo “→” post iu vorto signifas, ke ni malrekomendas tiun vorton, kaj...

La ĝardeneto de Elizabeta 03-Sep

La ĝardeneto de Eliz...

Elizabeta estas tre ĝentila kaj bon-kora homo. Pro tio, ŝi aranĝis antaŭ sia hejmo agrablan ĝardeneton. Matene, ŝi vizitas la florojn, kreskaĵojn kaj birdetojn, kiuj ofte alvenas. Aŭskulti Ŝi ĝoje parolas kun la plantoj, kvazaŭ ili estus homoj. Al la unuaj ŝi donas akvon, al la...

Kio estas poeto? 03-Sep

Kio estas poeto?

Kutime poeto estas homo kiu scipovas ion rakonti tia-maniere ke lia/ŝia rakonto enhavas rimon kaj ritmon. Provu legi verkojn de konataj poetoj, precipe de la malnovaj. Plej ofte ĉiu linio enhavas saman kvanton da silaboj;  finaj silaboj de linioj – laŭ certa ordo – estas...