Ĉu vi timas la vorton ateisto?

Ateisto estas homo, kiu ne kredas je dio. Mi mem estas ateisto kaj sekretario de la asocio ATEO (Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo).

Mi rimarkas, ke multaj homoj ŝajnas teruritaj, kiam mi diras, ke mi estas ateisto. Brita amikino diris al mi, “Sed ĉu vere? Mi neniam imagis tion pri vi!”

Mi miris. “Sed vi ja scias, ke mi ne kredas je dio!”

“Jes,” ŝi respondis, “sed vi ne ŝajnas tiel militema kaj kontraŭ-religia!”

“Sed ĉu vi supozas, ke ateistoj devas esti militemaj?” mi diris. Por mi la vorto ateisto estas neŭtrala. Por esti ateisto, ne necesas batali kontraŭ la kredoj de aliaj; la vorto signifas tut-simple, ke oni mem ne estas kredanto.

Aŭskulti Elŝuti

En ĉiuj landoj ekzistas ateistoj, sed pro la antaŭ-juĝoj kontraŭ tiu vorto, ofte ili preferas alian nomon. En Italujo, ateistoj kutime nomas sin laici, t.e. “laikoj” (Laŭ la Esperanta vortaro laiko estas homo, kiu ne estas pastromonaĥo). En anglalingvaj landoj, ateistoj ofte nomas sin humanists, t.e. “humanistoj”: eble en Esperanto ni povus traduki tion per la vorto “hom-amantoj”. Francoj, ali-flanke, preferas la esprimon libre-penseurs “liber-pensantoj”.

vortaro

 

 

La problemo estas, ke multaj homoj portas tiujn antaŭjuĝojn ankaŭ en Esperanton. Kiam mi invitis italon aboni nian revuon Ateismo li respondis, “Ho, dankon, sed mi ne estas ateisto”. Kaj tamen mi scias, ke tiu homo estas nekredanto! Verŝajne, se la nomo de la revuo estus Laikismo anstataŭ Ateismo, li pretus aboni ĝin. Esperanto estas internacia lingvo – ni ne povas doni al nia revuo malsaman nomon por ĉiu lando! Do, ni diru senkaŝe tion, kio ni estas, kaj nomu nin ateistoj.

La nova numero de Ateismo (n-ro 12) ĵus aperis. Se vi konsideras vin ateisto / ne-kredanto / agnostikulo / humanisto / laiko / liberpensulo / raciisto / sekularisto… ne timu, sed helpu nian agadon per abono al nia revuo! Vi povas vidi malnovajn numerojn ĉe: http://www.gazetoteko.com/ateo/index.html

Por pli da informoj, bonvolu kontakti min ĉe anna.lowenstein@esperanto.org

 Anna Löwenstein – Britujo/Italujo – voĉlegis Simone Schumacher

Sendi la tekston per retmesaĝo Sendi la tekston per retmesaĝo

 

Pastro: religiulo, kiu prezidas dum di-servoj kaj gvidas la kredantojn
Monaĥo: membro de religia komunumo