Simpla historio de Esperanto (1)

En la urbo Bjalistoko

Aŭskulti Elŝuti

Ludoviko Lazaro Zamenhof naskiĝis en la 15-a de Decembro 1859 en la urbo Bjalistoko.
En tiu tempo, la urbo estis parto de la Rusa Imperio, kie homoj parolis plurajn lingvojn. En la urbo Bjalistoko, ankaŭ oni parolis multajn lingvojn kaj homoj ofte ne interkompreniĝis: tio estis grava problemo ĉar la popoloj ofte malpacis.

Inter ili estis poloj, kaj germanoj, sed ankaŭ judoj kaj rusoj.

vortaro
La juna knabo deziris amikigi la popolojn per unu inter-lingvo. Li pensis, ke se homoj komprenus unu la alian, ili ĉesus malpaci. Li mem parolis plurajn lingvojn, kiel lia patro, kiu ankaŭ estis plurlingva ĉar li estis lingvo-instruisto.
La urbo Bjalistoko estas en nun-tempa  Pollando. Oni kelkfoje nomas ĝin ankaŭ “Belostoko” en Esperanto.

 

Citaĵo: “Kiu unu fojon provis loĝi en urbo, en kiu loĝas homoj de diversaj reciproke batalantaj nacioj, tiu eksentis sendube, kian grandegan utilon alportus al la homaro lingvo internacia” Zamenhof, Unua libro (1887)

Ĝis la sekvo…

Ankaŭ
En Esperanto, oni kutime skribas la vorton “ankaŭ” antaŭ tio, al kio ĝi rilatas.
Ŝi parolas Esperanton. Ankaŭ mi parolas Esperanton.
Ŝi parolas Esperanton. Ŝi parolas ankaŭ la ĉinan.
Ŝi parolas Esperanton. Ŝi ankaŭ skribas ĝin.

Kiam estas KI-vorto (kiu, kia, kiel…), oni skribas “ankaŭ” poste.
Ŝi parolas Esperanton. Kiu ankaŭ volas lerni ĝin?

 

Matjo (Mathieu Thépaut) - Francio – voĉlegis Emilio Cid
Sendi la tekston per retmesaĝo Sendi la tekston per retmesaĝo

 

imperio: granda lando kun pluraj nacioj
inter-kompren-iĝi: kompreni unu la alian
plur-lingva: kapabla kompreni plurajn lingvojn
cit-aĵo: grava diraĵo aŭ skribaĵo de homo
reciproka: montras agadon tian, ke unu flanko efikas sur duan, kaj la dua same efikas sur la unuan