Kiel progresi en la uzado de Esperanto?

Post la fino de la unua kurso, multaj novaj Esperantistoj sentas, ke nia lingvo ne estas tiel facila, kiel oni diras, kaj ili demandas, kion fari por rapide progresi en la uzado de la lingvo.

Mi ĉiam respondas: la sekreto estas: legi ĉiu-tage kaj ofte mal-fermi  la vortaron. Post kiam vi jam bone komprenis la legaĵon, tiam relegu la paĝon laŭte, kun atento pri  ĝusta elparolo. Tio faciligos la interparolon kun aliaj Esperantistoj, poste.



Aŭskulti Elŝuti

 

Sed… kion legi?

vortaro
Kompreneble, oni devas elekti bonajn aŭtorojn . Ekzistas bonaj aŭtoroj, kiuj verkis interesajn lego-librojn por komencantoj. Unu el ili estas la klasika pola verkisto Kabe. El lia “Unua lego-libro” mi prezentas al vi mal-grandan historieton:

Sinjorino Rothschild
Maljuna sinjorino Rothschild, la patrino de la potenca kapitalisto , atingis la aĝon de naŭdek ok jaroj; ŝia rimarkinda spriteco kaj neordinara inteligenteco konserviĝis ĝis ŝia morto. Dum sia lasta malsano, ĉirkaŭita de la tuta familio, ŝi diris al la kuracisto per petega tono :

- Kara doktoro, provu fari ion por mi.

– Sinjorino, kion mi povas fari? Mi ja ne povas re-junigi vin.

– Ne, doktoro, mi ne deziras esti ree juna, mi deziras daŭrigi mal-juniĝi.

Paŭlo Sergio Viana – Brazilo – verkis kaj voĉlegis
 
Sendi la tekston per retmesaĝo Sendi la tekston per retmesaĝo

 

 

progresi: antaŭen-iri; atingi pli kaj pli
sekreto: io, pri kio neniu scias
laŭte: forte sonanta
aŭtoro: verkinto de teksto
klasika: malnova, sed ankoraŭ leginda, koninda
potenco : kapablo obeigi
kapitalo : tuto de mono
sprita : kun vigla spirito, povanta rapide trovi kaj originale esprimi neatenditajn rilatojn inter objektoj aŭ vortoj
inteligenta : kiu facile komprenas kaj vigle pensas
tono: maniero de voĉo