Kio estas poeto?

Kutime poeto estas homo kiu scipovas ion rakonti tia-maniere ke lia/ŝia rakonto enhavas rimon kaj ritmon.

Provu legi verkojn de konataj poetoj, precipe de la malnovaj. Plej ofte ĉiu linio enhavas saman kvanton da silaboj;  finaj silaboj de linioj – laŭ certa ordo – estas samaj. Ekzistas multaj sistemoj de verso-kreado.

Foje rimiĝas unua kaj tria linioj, dua kaj  la kvara, ktp. Povas  esti alia sistemo de la kvanto de silaboj. Sed regulo estas firma: devas esti ordo en la tuta poeziaĵo – rimo kaj ritmo.

Tia-maniere, nur homo, kiu havas poezi-kapablecon, scipovas verki.

vortaro

Oni diras ke ĝi estas “donaco de Dio”.
Kaj kion faru homo kiu forte volas esti poeto sed ne havas tiun ĉi “Dian donacon”? La unua, kiu  volis esti poeto sed ne scipovis – elpensis nomon por sia verko: “blanka rimo”. Ĝi postulas nek ordon en  kvanto de silaboj, nek rimon. Mi ankaŭ scipovas tiel poeziumi. Bonvolu legu  mian unuan verkon(kaj ne miru):

- Kio estas poeto?
- Kutime poeto estas homo
- kiu scipovas ion rakonti
- tia-maniere ke lia/ŝia rakonto enhavas
- rimon kaj  ritmon.
- Provu legi verkojn de konataj poetoj,
- precipe la malnovaj.
- Plej ofte ĉiu linio enhavas
- saman kvanton da silaboj;
- Finaj silaboj de linioj -
- laŭ certa ordo – estas samaj.

Plu mi ne verkos la poemon ĉar ja ĝi estas la samo kion mi skribis supre – proze.

Mi ne scipovas krei iun  poeziaĵon kaj mi ne nomas min poeto pro ĉi-supra ŝerco.

Multaj poetoj ĝis-morte batalus, por nomi siajn verkojn poezio.

Kaj eldonistoj,  volonte profiton, eldonas ilin libro-maniere.
Prozo skribita verso-maniere ne estas poezio. Ĝi nur laŭ sia aspekto ŝajnigas esti poezio.
Ĉu amaso de kurbigita drato kaj lado estas skulptaĵo, ĉu  aro da brikoj, eĉ orde metitaj sur la planko estas skulptaĵo  Ne estas!  Skulpturo estas verko ĉizita per ĉizilo, skulptilo -  el ŝtono, ligno, argilo.

 

Kion oni skulptis kurbigante dratojn kaj ladon? Kion oni skulptis aĉetante en konstru-vendejo brikojn?
Eble multaj modernuloj anoncos min malmoderna hereziulo.
Bone! Mi estas tia.

 

Toeko – Teodor Konopka, Pollando  -  reviziis Floriano Pessoa 
Sendi la tekston per retmesaĝo Sendi la tekston per retmesaĝo