97-Universala Kongreso de Esperanto

HANOJA UK DE LA 28-A DE JULIO ĜIS LA 4-A DE AŬGUSTO 2012

UEA fiksis la datojn de la 97-a Universala Kongreso de  Esperanto, kiu laŭ la pli frua decido de la Estraro de UEA okazos en la vjetnama ĉefurbo Hanojo. La 97-a UK okazos de la 28-a de julio ĝis la 4-a de aŭgusto 2012.

 

vortaro

 

 

La fina elekto de la datoj dependis de la elekto de kongresejoj, kiu povis okazi post la labor-vizito de la Konstanta Kongresa Sekretario Clay Magalhães al Hanojo fine de aprilo. La ĉefa parto de la kongresa programo okazos en la hotelo Meliá.

La loko de la malfermo kaj aliaj programeroj, en kiuj sam-tempe partoprenos la tuta kongresanaro, estos la Palaco de Kulturo. Ĝi troviĝas en pied-ira proksimeco de la hoteloj, kiujn UEA ofertos al la kongresanoj.

 

La prepar-laboroj fare de la Loka Kongresa Komitato progresas bone, vidis Clay Magalhães dum sia vizito. Li konatiĝis i.a. kun eblaj kongresejoj kaj kun loĝigaj eblecoj. Li ankaŭ partoprenis en kun-sido de LKK kaj pasigis multan tempon por konsili ĝiajn membrojn pri plej diversaj organizaj detaloj.

KKS vizitis ankaŭ la infan-ĝardenon, kie okazos la 43-a Internacia Infana Kongreseto kaj kies direktorino estas aktiva esperantisto.

 

 

 

 

 

 

 

Teksto el Gazetaraj Komunikoj de UEA – adaptita de Emilio Cid – Brazilo

Lernu novajn vortojn, legu la originalan tekston

Sendi la tekston per retmesaĝo Sendi la tekston per retmesaĝo

 

 

 

 

datojn= tagojn
UK= Universala Kongreso
dependis = pendi de io
kongresejoj= loko de la kongreso
Konstanta= daŭre sama
hotelo= domo, kie vojaĝantoj povas loĝi
Palaco= granda luksa domo de reĝo, riĉulo
ofertos= proponi ion por vendo
Komitato= grupo da personoj, elektitaj por fari certajn organizajn taskojn; gvidantaro de asocio
progresas= antaŭen-iri; atingi pli kaj pli
LKK= Loka Kongresa Komitato
detaloj= malgranda parto de io
KKS= Konstanta Kongresa Sekretario