Ponta Festo en Frankfurt (Oder) 2011

Denove EABB parto-prenis je la 1-a de majo en la “Ponta Festo” de la urbo Frankfurt (Odro) per informejo.

vortaro

 

 

 

La organizantoj de la festo bon-venigis nian asocion tut-kore. Nia informejo jam kiel kutime informis pri Esperanto kaj pri la diversaj eblecoj de utiligado kaj lernado de la Internacia Lingvo. Ni eĉ donis lerno-librojn al lernemuloj.

Mi pensis, ke mi devas resti sole kun miaj vizitantoj el Tuluzo. Kiel mi ĝojis, ke tamen polaj esperantistoj jam sabate parto-prenis kaj dum la tago unue Christiane el Berlino multe helpis ĉe la informejo. Post ŝia foriro venis internacia grupo el Berlino, Ukrainio kaj Pollando.

Do, ni povis ĝui kaj montri internaciecon kaj sukcese informi pri Esperanto. Unua-foje ni ankaŭ dis-donis ruĝajn florojn okaze de la tago. La florojn ni aĉetis de asocio, kiu helpas la infanojn de Ĉernobilo.

Ĉi-foje mi sukcesis meti informojn en diversaj lokaj gazetoj pri la informejo, kiujn la frankfurtanoj kaj gastoj de la urbo povis legi kaj scii pri nia agado.

Kor-tuŝa momento estis, kiam ni skribis karton por esperantistino, kiu nun loĝas en Frankfurt ĉe Odro kaj festis la 100-an dat-revenon de sia naskiĝ-tago je la 2-a de majo. Ne malmultaj esperantistoj konas ŝin. S-ino Hypius agadas kaj per Esperanto kaj per muziko.

Je la 18-a horo ni kune prenis ĉiujn aferojn, kiujn mi tuj portis al mia hejmo. Post unu horo ĉiuj esperantistoj renkontiĝis en la jam tradicia azia restoracio de Słubice.

Jam sabate la polaj partoprenantoj el Poznań prezentis diversajn ideojn por la festo de la sekvontaj jaroj.

Je la dua tago oni ekzemple povus kune iri al polaj aŭ germanaj ripoz-lokoj kaj vidindaĵoj.

 

Ronald Schindler – vic-prezidanto de EABB -                           adaptis Emilio Cid -  Lernu novajn vortojn, legu la originalan tekston
Sendi la tekston per retmesaĝo Sendi la tekston per retmesaĝo

 

EABB= Esperanto-Asocio Berlin-Brandenburgio
ponto= konstruaĵo por iri de unu flanko de rivero al la alia super la akvo
informejo= ejo por informi, por sciigi iun pri io
organizi= direkti, estri kaj laborigi homojn
asocio= grava aŭ granda grupo da homoj
informis= sciigis
lernemuloj= uloj, kiuj emas lerni
Tuluzo= franca urbo
Ĉernobilo= Ukraina urbo
dat-revenon= dato, kiu re-venas
restoracio= ejo, kie oni povas manĝi kontraŭ pago
Słubice= pola urbo