Mia vivo el lingva vidpunkto

Kiam mi estis infano mi loĝis en Britujo. En la lernejo mi lernis la francan, kaj la lernado plaĉis al mi. Mi malofte havis ŝancon uzi la lingvon kaj ŝajnis al mi, ke aliaj fakoj estis pli gravaj. Tial mi ne bone lernis la francan.

Aŭskulti Elŝuti

vortaro

Kiam mi havis  21 jarojn mi vojaĝis al Parizo, kaj tie malmultaj personoj parolis la anglan, kaj oni malbone komprenis mian malbonan francan. Dum la sekvintaj jaroj mi vivis en Britujo.

Kiam mi havis 25 jarojn mi geedziĝis. Mia edzo estis sciencisto, kiu jam laboris en Svedujo kaj en Danujo. En la jaro 1972, tri jarojn post nia geedziĝo, li ricevis bonan proponon por labori en Danujo, kiun li tuj akceptis. Pro tio ni translokiĝis al Kopenhago.

Antaŭ 39 jaroj malmultaj danoj bone parolis la anglan. La tagon post nia alveno mi iris en la vendejoj kaj mi tuj komprenis, ke plej eble baldaŭ mi devus lerni la danan. Do mi aliĝis al trimonata dana lingva kurso en vespera lernejo.

Mi neniam forgesas la unuan vesperon! Mi eniris en la klas-ĉambron kaj mi angle salutis la instruiston, kiu fikse rigardis min kaj diris: ‘Mia nomo estas Peter kaj mi nur parolas la danan! Jen la lerno-libro’ Mi estis la sola lernanto. Post tri monatoj mi jam fin-studis la libron, kaj la bon-kora instruisto  invitis mian familion kaj min promeni en la urbo. Kia bela kaj amuza promenado!  Peter estis bona kondukanto. Tamen kia mensogulo; li bonege parolis la anglan!

Post du jaroj mi pensis ke mi estis bona parolanto de la dana. Pro kio mi decidis trovi laboron. Sen grandaj problemoj mi trovis duon-tempan laboron en infan-ĝardeno. Post la unua labor-tago mi jam komprenis ke mi estis malbona parolanto de la dana kaj eĉ pli malbona komprenanto de la dana infan-lingvo. La unuaj semajnoj en la laborejo estis ege malfacilaj, tamen la kunlaborantoj estis  paciencaj, kaj mi akceptis, ke estas granda diferenco inter lingvaĵo de la lerno-libroj kaj la ĉiutaga lingvaĵo.

Post kelkaj jaroj la dana fariĝis mia dua ‘denaska lingvo’ kaj  lingvo-lernado fariĝis unu el miaj ŝatataj okupoj. Tio ne signifas, ke mi ĉiam bone sukcesis lerni lingvojn.

En januaro 2005 mi komencis lerni Esperanton per interreto, kaj kompare al aliaj lingvoj ĝi estas multe pli facila kaj lernebla. Tamen sen laboro  kaj pacienco oni ne sukcesas lerni la lingvon.

Betty Chatterjee – Britujo/Danujo
Sendi la tekston per retmesaĝo Sendi la tekston per retmesaĝo

 

 

mensogi= ne diri la veron
paciencaj= homoj, kiuj atendas trankvile
diferenco= malsameco
denaska= gepatra
kompari=  rigardi du aŭ plurajn aferojn por vidi la diferencojn