Pri Facila Vento

La propono de Facila Vento estas liveri senpage al la komencantoj facilajn tekstojn adaptitajn de aliaj fontoj.

Facileco: En Facila Vento ni uzas la listojn facilajn kaj tre facilajn kreitajn de Anna Löwenstein por la revuo Kontakto.  Tiuj vortoj estas en preskaŭ ĉiuj lernolibroj.  La komencantoj rekonos ĉiujn vortojn de niaj tekstoj, kio plialtigos siajn mem-estimojn kaj kuraĝigos ilin plu lerni.

Liverado: per retmesaĝo, tiel la lernanto ne bezonos memori reviziti la paĝon. Facila Vento per retmesaĝo memorigos la lernanton plu lerni Esperanton.

Realeco: post la legado de simpligita teksto, Facila Vento invitos la leganton legi la originalon, por lerni novajn vortojn kaj alkutimiĝi kun la normala Esperanto.

Utiligado: krom la tekstoj, la retejo portos informojn pri novaj muzikoj, filmetoj, novaĵoj. La ĉefa celo de la projekto estas instigi la legantojn uzi la lingvon kun legantoj de aliaj landoj, per la rimedoj en la propra paĝo kaj per aliaj sociaj retoj kiel Facebook, Twitter, Orkut, Ipernity, Youtube, Skype, ktp.


 

Kial Facila Vento ?

 

DISVASTIGADO


 

Ni disvastigas Esperanton al amaso da homoj.

 

 

 

 

 

Malmultaj interesiĝas kaj komencas lerni.

 

 

 

 


INSTRUADO

 

En la komenco, la lernantoj estas entuziasmaj, kaj vere interesitaj lerni la lingvon.

 

 

 

 

 

 

Malmultaj restas entuziasmaj

 

 

 

 

 

Post 3 aŭ 4 monatoj, la lernantoj rimarkas ke la lingvo ne estas tiel facila, ke ili ne kapablas tuje uzi ĝin, kaj ili komencas dubi pri la utileco de Esperanto.

Ĉirkaŭ 90% el ili rezignas pri la lernado. Ili kulpigas la instruiston, la metodon, kaj eĉ Esperanton. Ili iĝas grandega malbona reklamado pri Esperanto.

 

 

 

 

Ni kutime akceptas tiun forlasemon kiel normalan aferon. Ni ne pensas pri tio, kaj disvastigas denove Esperanton al alia amaso da homoj, por produkti denove 90% de forlasintoj en la fino de nova kurso.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sed tiu afero NE estas normala. Ni pensu pri kiom da kontraŭ-Esperantaj reklamistoj ni produktas ĉiujare.

 


 

UTILIGADO

Esperanto estas relative facila, sed ĝi estas vera lingvo, do ĝi postulas signifan klopodon por lerni ĝin. Lerni la anglan, la hispanan, aŭ alian nacian lingvon estas multe pli malfacile, sed ties lernantoj persistas multe pli ol niaj lernantoj, ĉar ili volas aŭ devas uzi tiujn lingvojn.

Ne efika interna komunikado

En Esperanto estas multaj retpaĝoj, radio-programoj, filmetoj, revuoj, libroj, sed la komencintoj ne kapablas kompreni ilin, ĉar la lingva nivelo de tiuj medioj estas tre alta por ili. Pro la ĉiama alta lingva nivelo de la e-movadaj komunikoj ni ne permesas la partoprenon de komencintoj. Do, ili ne sentas sin kiel parton de la e-movado.

Dum monatoj ili lernadas Esperanton, sed ne kapablas uzi la lingvon, kaj iom post iom, komencintoj iĝas forlasintoj.

Ĝenerale la e-movado neglektas la komencantojn, komencintojn, kaj forlasontojn. Poste ni bedaŭras pro la forlasintoj.

Se tiuj forlasintoj havus pli bonajn oportunojn por uzi la lingvon, ili entuziasmiĝus pli diligente lerni, kaj estus nun bonaj parolantoj kaj aktivaj movadanoj.

Ĉu ni akceptu en la movado nur homojn, kiuj jam bone parolas Esperanton ? Kiel faras aliaj movadoj ?

 


 

 

GreenPeace estas tre sukcesa internacia organizo, ĉar ĝi havas bonegan internan kaj eksteran komunikadon.   

Ĉu Greenpeace, estus tiom sukcesa se ĝi akceptus kiel membrojn nur kuraĝajn homojn, kiuj aŭdacus alfronti balen-ŝipojn per boatetoj ?

Certe ne ! La granda forto de Greenpeace estas la normalaj membroj, kaj la eventualaj donacantoj, ĉar ili estas en tre granda nombro. Tiuj simplaj homoj sentas sin fieraj aparteni aŭ kontribui al Greenpeace. Greenpeace ebligas al ili senti ke ankaŭ ili savas la planedon.

Spektu tiun 30 sekundan filmeton por konstati ke ili ne volas varbi nur ege kuraĝajn aktivulojn. Ili bonvenigas ĉiajn homojn.

La titolo de la filmeto estas:
Vi ne bezonas aliĝi al ni, por aliĝi al ni.

 


 

KUMON estas mondfama kaj tre sukcesa japana metodo por instrui matematikon . La lernanto ripetas seriojn da ekzercoj, kiujn li/ŝi tre trankvile regas.

Tio plialtigas la mem-fidon de la lernanto, kaj tiel li/ŝi sentas sin  pli kapabla provi pli altan nivelon. Ĉe Facila Vento, la lernanto havos oportunon legi plurajn tekstojn, kiujn li/ŝi kapablas kompreni sen ia klopodo, kaj ni esperas ke tio kuraĝigos lin/ŝin legi pli malfacilajn tekstojn, serĉi novajn vortojn en la vortaro, kaj pli diligente lerni.


 

Jen kelkaj bonaj iniciatoj por partoprenigi la komencintojn al la movado:

  • La Revuo Juna Amiko, eldonita de ILEI – Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, kiu uzas nur la 1.500 plej oftajn radikojn de la BAZA RADIKARO OFICIALA (BRO-1 ĝis BRO-5) de la AKADEMIO DE ESPERANTO.
  • Esperanta Retradio – Gvidata de Anton Oberndorfer, la radio elsendas per simpla lingva stilo kaj parolata per bela kaj klara prononco.
  • La libroj “Gerda Malaperis!” kaj “Ili Kaptis Elzan!” de Claude Piron, kiuj uzas preskaŭ nur la 665 radikojn de la Frekvencmorfemaro de Parolata Esperanto, organizita de Zlatko Tiŝljar de la Internacia Kultura Servo en Zagreb.
  • La Facil-legaj rakontoj pri “Katrina” de Sten Johansson, kiuj uzas nur 857 radikojn de listo preparita de la aŭtoro mem.
  • Facilaj artikoloj de la Revuo Kontakto
  • Edukado.net – Retejo kreita de Katalin KOVÁTS, kiu katalogas, analizas, kaj disponigas plurajn instrumaterialojn.
  • Lernu.net – plurlingva paĝaro, kiu celas helpi al retemuloj informiĝi kaj lerni Esperanton, senpage kaj en facila maniero.

Facila Vento sekvas la vojon de  tiuj iniciatoj, kiuj provas malpligrandigi la distancon inter la komencintoj kaj la movado.

Espereble ankaŭ aliaj novaj similaj iniciatoj aperos por helpi malpligrandigi la ege grandan nombron da forlasintoj.


La organizo Facila Vento funkcias danke al:

Teknikistoj

Diego Souza, Paŭlo Kreĉeu, Evandro Avellar, Flávio de Vasconcellos, José Roberto Tenorjo. Specialajn dankojn al la kreintoj de Esperantilo kaj de Facililo.

Redaktantoj/reviziantoj

Emilio Cid, Jair Salles, Teodor Konopka, José Roberto Tenorjo, Penny Vos, Paulo Sérgio Viana, Aloisio Sartorato, Judit Felszeghy, Ronald Schindler, Sandor Monostori, José Antonio Vergara, Anna Löwenstein, Nicole Else, Sten Johansson, Klaus Santozki, Betty Chatterjee, Paulo Nascentes, Renato Corsetti, Ruben Torres, Francisco Stefano Wechsler, Mathieu Thépaut, Bergino Dale,  Floriano Pessoa, José Dias Pinto, Leonardo Janz, Dario Parisi, Jens Spillner, Ladislau Afonso, Ferdinand Cesaro.

Apogantoj

Paulo Cesar Pires, Gary Anderson.

Laboru kune !


Lasu vian komenton