Disvastigi tion

Lernu lingvojn – originala

  vortaro

Kiam mi estis tre malgranda infano – najbara lando ekatakis mian landon. Post dekkelkaj tagoj alia najbara lando ekatakis de alia flanko. Tiutempe mi lernis paroli unuan lingvon – gepatran lingvon polan.

Baldaŭ mia familio povis forveturi al eksterlando. Mi ektroviĝis inter aliaj gefamilianoj kiuj parolis tri lingvojn: unuj parolis nur la estonan lingvon, aliaj parolis nur germanan, kaj ankoraŭ aliaj parolis ankaŭ la rusan. Por la komenco oni alparolis min ruslingve.

Post kelkaj monatoj mi jam komprenis kaj parolis tiun lingvon. Mi tiam estis tri-jaraĝa. Tiam oni min komencis instrui la germanan. Oni min sendis al antaŭlernejo por mi plu lernu la germanan. Sed tie ĉiuj geinfanoj estis estonaj. Post mallonga tempo mi jam parolis la estonan lingvon. Kvar-jaraĝa, kvin-jaraĝa – mi jam parolis kvar lingvojn.

En 1945 jaro finiĝis la milito kaj mia familio revenis al Pollando, sed en alian lokon ol ni loĝis antaŭe.Kun ni al Pollando venis ankaŭ mia avino kiu ekde komenco instruis al mi la rusan kaj germanan lingvojn.

Post kelkaj jaroj mi forgesis la estonan – ĝin mi tute ne uzis. Por ekzerci mi interparolis ruslingve kun mia avino. Ŝi legis al mi germanajn librojn kiuj multaj restis forlasitaj en nia nova loĝloko.

Mi pensas, ke tiu ĉi mallonga teksto ekinterigos Vin por kio al mi plu estis bezone paroli du fremdajn lingvojn.Sed pri tio ĉi – en sekvonta artikoleto.

Toeko – Teodor Konopka, Pollando