Disvastigi tion

Kuraĝo – originala

tradukis el la angla Tom OʼGrady

 

En la montetoj apud Townsville staras luksa domego en bela parko kun ĉiu imagebla bezonaĵo, inklusive de olimpik-granda naĝbaseno. Tie loĝas la bilionulo Ken Banko, fama industriisto.

Iun varman postagmezon li gastigis tie en la malantaŭa korto kelkdek diversajn konatojn. Ĉiuj gaje manĝis kaj trinkis ĝissate.

Ekvesperiĝis, kaj Ken alvokis, “Venu al la naĝejo, amikoj. Mi volas paroli al vi.” Ĉiuj ariĝis ĉirkaŭ la baseno.

Ken, staranta ĉe unu fino, komencis paroli: “Vi scias, amikoj, ke per multaj kuraĝaj entreprenoj mi riĉegiĝis, ja tiom ke mi ne povas elspezi ĉiom! Sed lastatempe mi timas, ke la kuraĝo malaperas el la aŭstralianaro. Eble ŝajnas kaprice, sed tamen, pro tiu ĝeno, mi aranĝis etan teston. Rigardu en la basenon!”

Ĉiuj klinis sin por vidi en la malhelan akvon, sed distingis nenion. Ken daŭrigis: “Tien mi enmetis grandan salakvan krokodilon, okmetran – kaj malsatan! Ĉu vi ne rimarkas la okuloin?“

Ĉiuj retrenpaŝis de la basenrando.

Pli laŭte li vokis, “Jen mia propono – kaj defio! Se iu el vi aŭdacas – kaj kuraĝas – salti en la akvon, mi donos al tiu unu milionon da dolaroj. Ĉu ĉi tie estas tia kuraĝulo?“

Ekestis kelkaj momentoj da silento kaj senmovo. Tiam – plaŭdego ĉe la alia fino de la akvo! Ekmiro – ĉu vere iu spitas la defion?

Sulkis la akvo – io granda strekis al la malproksima fino. Tie oni vidis nur furiozajn kirladon kaj plaŭdadon, ĝis el la konfuzo aperis la formo de la reptiliego – kun viro sur ĝia dorso, alkroĉante per la kruroj ĉirkaŭ ĝia torso. La brakoj estis ĉirkaŭ ĝia gorĝo, tiregantaj la kapegon malantaŭen. La titana lukto daŭris ĝis – krak, la spino de la povra besto rompiĝis.

Multaj manoj helpis la heroon el la baseno. Tie li staras, tremanta kaj stertoranta dum akvo gutegis el liaj vestoj.

Ken entuziasme aplaŭdis. “Jen, kia kuraĝo! Gratulon al vi, Ĝim! Mi ne atendis tion de vi. Heroe! La KURAĜO ne malaperis. Vi ja gajnis la milionon.“

Raŭkvoĉis Ĝim: “Mi ne deziras la milionon!”

“Ĉu? Ĉu ne monon? Ĉu eble jakton? Luksan domon?”

“Mi ne volas tiujn!”

“Bonrasan kurĉevalon? Belan novan aŭton?”

“Nenion ajn tian!”

“Kion do? Nur diru!”

“Nur unu solan aferon mi volas – la nomon de tiu kanajlo, kiu puŝis min en la akvon!“

 

Teksto el ESK 104

ESPERANTO SUB LA SUDA KRUCO

AEA | www.esperanto.org.au — info@esperanto.org.au

NZEA | www.esperanto.org.nz — nzea@esperanto.org.nz