Disvastigi tion

Ponta Festo en Frankfurt (Oder) 2011 – originala

vortaro

Denove EABB partoprenis je la 1-a de majo en la „Ponta Festo“ de la urbo Frankfurt (Odro) per informstando. Ankaŭ se la stando pasintjare ne okazis, nian asocion bonvenigis tutkore la organizantoj. Nia stando jam kiel kutime informis pri Esperanto kaj la diversaj eblecoj de aplikado kaj lernado de la Internacia Lingvo. Eĉ haveblis lernolibroj por lernemuloj.

Pro la samtempe okazanta Tutpollanda Esperanto-Kongreso en Nowy Sącz mi supozis, ke mi devas resti sole kun miaj gastoj el Tuluzo. Kiel mi ĝojis, ke tamen polaj esperantistoj jam sabate anoncis sian partoprenon kaj dum la koncerna tago unue Christiane el Berlino tuthazarde surprizis min kaj multe helpis ĉe la stando. Post ŝia foriro venis internacia rondo el Berlino, Ukrainio kaj Pollando. Do, entute ni povis ĝui kaj demonstri internacian etoson kaj eventuale sukcese varbi por Esperanto. Unuafoje ni ankaŭ disdonis ruĝajn diantojn okaze de la tago. De tiuj profitu infanoj el Ĉernobilo.

Ĉifoje mi sukcesis publikigi anoncetojn en diversaj lokaj gazetoj pri la informstando kaj tio ielmaniere de tempo al tempo rimarkeblis laŭ la preterirantaj frankfurtanoj kaj gastoj de la urbo.

Kortuŝa momento estis, kiam ni skribis gratulkarton por esperantistino, kiu nun loĝas en Frankfurt ĉe Odro kaj festis la 100-an datrevenon de sia naskiĝtago je la 2-a de majo. Ne malmultaj esperantistoj konas ŝin. S-ino Hypius aktivadas kaj per Esperanto kaj per muziko.

Je la 18-a horo ni komune enpakis ĉiujn aferojn, kiujn mi tuj hejmenportis. Post horo ĉiuj restintaj esperantistoj renkontiĝis en la jam tradicia azia restoracio de Słubice.

Jam sabate la polaj partoprenantoj el Poznań kaj ĉirkaŭaĵo prezentis diversajn planojn pri la sekvontjaraj festoj, kiujn oni ankaŭ povus plilongigi per aliaj kulminoj kaj tranoktado en kaj luksaj kaj favorprezaj ĉambroj, eĉ laŭ diversaj kategorioj. Je la dua tago oni ekzemple povus komune ekskursi aŭ al polaj aŭ germanaj ripozlokoj kaj vidindaĵoj. Memkompreneble tio dependas de la ĉirkaŭantaj tagoj kaj la entreprenemo de eblaj partoprenontoj.

Ronald Schindler

vicprez. EABB