Lernu lingvojn ̵...

En la jaro 1959 okazis en pola ĉefurbo Varsovio la 44-a Universala Kongreso de Esperanto. Mi ne parto-prenis ĝin. Multaj eksterlandaj esperantistoj veturante al Varsovio tra-veturis ankaŭ mian urbon. Mi povis aŭskulti ilin kaj paroli. Aŭskulti Mi multe korespondis per poŝto kun...

Prelego de Renato Co...

Saluton, kara leganto de Facila Vento. Vi lernas Esperanton, kaj nun vi volas ankaŭ paroli la lingvon. Sed kie vi trovos aliajn esperantistojn? Tre simple: en la virtuala mondo Dua Vivo (Second Life). Kio estas virtuala mondo?  Tio estas mondo, kiu ŝajnas vera, sed kiu ekzistas nur en...

Nekutima libro

Jen nekutima libro – laboro de aŭstraliaj infanoj de du lernejoj. La infanoj estis inter 11 kaj 15 jaraĝaj,  kaj ili mem elektis vortojn el la vort-aro por desegni. Ili uzis plastan argilon por fari la bildojn de la vortoj. La sama instruistino, Penny Vos, instruis kaj Esperanton...

Ponta Festo en Frank...

Denove EABB parto-prenis je la 1-a de majo en la “Ponta Festo” de la urbo Frankfurt (Odro) per informejo. La organizantoj de la festo bon-venigis nian asocion tut-kore. Nia informejo jam kiel kutime informis pri Esperanto kaj pri la diversaj eblecoj de utiligado kaj...

Ĉina knabineto parol...

8-jara ĉina knabino parolas en Esperanto. Filmeto de Aŭgusto Casquero, hispana instruisto, kiu instruas en...

97-Universala Kongre...

HANOJA UK DE LA 28-A DE JULIO ĜIS LA 4-A DE AŬGUSTO 2012 UEA fiksis la datojn de la 97-a Universala Kongreso de  Esperanto, kiu laŭ la pli frua decido de la Estraro de UEA okazos en la vjetnama ĉefurbo Hanojo. La 97-a UK okazos de la 28-a de julio ĝis la 4-a de aŭgusto 2012. La...

La 5 Pintoj de la ve...

Kiel oni scias, la simbolo de Esperanto estas la verda stelo. Ĝi havas 5 pintojn. Kaj ni opinias, ke tiuj pintoj reprezentas la kolonojn de nia esperanta Movado. La 5 pintoj estas la jenaj: (1) Disvastigado ; (2) Instruado; (3) Administrado; (4) Praktika Utiligado; (5) Harmonio. Nun ni...