Deveno de la vortoj de Esperanto 16-Dec

Deveno de la vortoj ...

Kiam ni legas tekston en esperanto, iam ni sentas la deziron scii, de kiuj lingvoj Zamenhof prenis la vortojn por la lingvo internacia. La studo de la deveno de la vortoj apartenas al speciala parto de la lingvo-scienco. La devenon de vorto ni povas trovi per sam-tempa atenta legado de la...

Instrua rakonto 28-Okt

Instrua rakonto

(El teksto verkita de Machado de Assis.) Iam estis kudrilo, kiu diris al fadeno: — Kial vi havas tiun mienon, tute fiera, por ŝajnigi, ke vi ion valoras en tiu ĉi mondo? — Lasu min. — Ĉu mi lasu vin? Kial mi lasu vin? Ĉar mi diras, ke vi havas fian mienon? Mi ripetas, ke vi havas,...

Moderna Fabelo 3 – Azenoj 09-Okt

Moderna Fabelo 3 ...

Iam, viro bele vestita alvenis en urbeton. Li informis al ĉiuj, ke li deziras aĉeti azenojn kontraŭ po 100 Steloj. La kamp-ar-anoj opiniis lin stranga. Tamen kelkaj vendis siajn azenojn kaj sentis sin pli feliĉaj kun pli dika monujo. La viro revenis la sekvantan matenon kaj proponis po...

Kiel antaŭ-diri veteron 03-Okt

Kiel antaŭ-diri vete...

Indiĝenoj iras al sia estro kaj demandas lin: — Alt-estimata estro, ni bezonas scii, kiom malvarma estos la venonta vintro, por ke ni komencu kolekti brul-lignon. La Indiĝen-estro pri-pensas la aferon dum iom da tempo kaj fine diras: — Lasu min sola, por ke mi povu demandi la Grandan...

La Bulonja Kongreso 24-Sep

La Bulonja Kongreso

Komence de la dudeka jar-cento, esperanto estis preskaŭ nur skriba lingvo: oni parolis ĝin mal-multe, kaj nur en la rusa imperio. Parolaj kontaktoj inter homoj el diversaj nacioj, per uzado de esperanto, en okcidento, estis rigardataj kiel io eksterordinara, kiu nepre altiris la atenton de...

La ĝardeneto de Elizabeta 03-Sep

La ĝardeneto de Eliz...

Elizabeta estas tre ĝentila kaj bon-kora homo. Pro tio, ŝi aranĝis antaŭ sia hejmo agrablan ĝardeneton. Matene, ŝi vizitas la florojn, kreskaĵojn kaj birdetojn, kiuj ofte alvenas. Aŭskulti Ŝi ĝoje parolas kun la plantoj, kvazaŭ ili estus homoj. Al la unuaj ŝi donas akvon, al la...

Katrina 28-Aŭg

Katrina

1. Vagonaro al sudo Katrina sidas en vagono. La vagonaro iras al sudo. Katrina rigardas tra fenestro. Estas somero. Ŝi vidas arbojn kaj klaran ĉielon. La suno brilas. La vagonaro iras tra arbaro. Estas suna somera tago, kaj Katrina ĝojas. Ŝi pensas pri Bruno. Ŝi vojaĝas per vagonaro al...

La vojaĝema leopardido 27-Aŭg

La vojaĝema leopardi...

Iam, ie, vivis sci-volema leopardido, kiu volis vojaĝi tra la tuta mondo. Laŭ la pli aĝaj leopardoj tiu stranga deziro estis ne-komprenebla kaj mal-permesinda; tamen pro amo kaj zorgemo por la leopardido ili ame konsilis lin: “Ho, nia vivo estas ege agrabla. Ĉu vi malsatas? Tute ne,...

Se Esperanto ne esta...

Zamenhof planis lingvon facilan kaj regulan. Se oni komencas lerni ĝin, estas malfacile ne fin-lerni. Tial la lingvo trans-iris la tempon kaj la naciajn limojn. Post unu jar-cento daŭre oni lernas ĝin, kaj oni lernas ĝin nun-tempe en ĉiuj kontinentoj de la mondo. Aŭskulti Tamen la...

Kiel progresi en la ...

Post la fino de la unua kurso, multaj novaj Esperantistoj sentas, ke nia lingvo ne estas tiel facila, kiel oni diras, kaj ili demandas, kion fari por rapide progresi en la uzado de la lingvo. Mi ĉiam respondas: la sekreto estas: legi ĉiu-tage kaj ofte mal-fermi  la n. Post kiam vi jam bone...